Ak používate schému MIF++, iste vás zaujíma, koľko zaplatíte za transakciu platobnou kartou.

Schéma MIF ++ vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z roku 2015 a je povinná pre všetkých poskytovateľov platobných riešení. Výhodou tohto typu účtovania je jeho transparentnosť a férovosť. Z každej transakcie, ktorú u vás zákazník zaplatí cez platobný terminál, sa odvádza suma, ktorá sa skladá z troch častí:

Poplatok za spracovanie transakcie

Tzv. Acquirer Fee, teda poplatok Global Payments. Pri vyšších obratoch na platobnom termináli pokrýva aj náklady na jeho prevádzku a servis.

Poplatok vydavateľskej banke

Tzv. Multilateral Interchange Fee - tento poplatok je čiastočne regulovaný pri súkromných kartách maximálne do výšky 0,2% hodnoty transakcie pri platbe debetnou kartou a 0,3% hodnoty transakcie pri platbe kreditnou kartou. Ostatné komerčné karty nepodliehajú regulácii.

Poplatok kartovým spoločnostiam

Napr. Visa alebo Mastercard (tzv. Card Scheme Fee) skladajúci sa z percentuálnej provízie z transakcie a fixného poplatku za transakciu. Berie do úvahy typ karty (debetná, kreditná), kartovú asociáciu, ktorá kartu vydala, a jej pôvod (domáci, zahraničný). Jeho výšku určujú kartové spoločnosti bez ohľadu na Global Payments a môžu sa meniť.

Príklad - bežná platobná karta

Váš zákazník chce zaplatiť za svoj nákup 100 eur. Vlastní debetnú kartu Visa vydanú k osobnému účtu vo svojej banke. Koľko zaplatíte za transakciu cez terminál?

Global Payments
0,75%

banka zákazníka

0,2%
Visa
0,1% + 0,01 €

Za túto transakciu teda zaplatíte 1,06% (1,05% + 0,01 €).