Prvá objednávka terminálu

Pri odoslaní vašej žiadosti o platobný terminál sa vám do 24 hodín ozve náš špecialista, ktorý s vami spíše zmluvu a odovzdá ju kuriérovi. Po podpise zmluvy sa vám ozve náš technik a dohodne s vami najvhodnejší termín inštalácie. Platobný terminál je spravidla inštalovaný do 5 pracovných dní. V prípade expresnej inštalácie je účtovaný poplatok podľa aktuálnych Všeobecných obchodných podmienok.

Nemusíte. Môžete si vybrať akéhokoľvek poskytovateľa na trhu. Terminál aj online platobná brána sú nezávislé od bankového účtu. Iba ak je poskytovateľom platobného terminálu alebo platobnej brány samotná banka, je vo väčšine prípadov požadované mať v nej zriadený aj bankový účet a niekedy aj ďalšie služby, ktoré môžu stáť až desiatky eur mesačne navyše. Nikto by vás do toho ale nemal nútiť.

Za prenajatý platobný terminál platíte pravidelne každý mesiac fixnú čiastku. Neriešite majetok v účtovníctve a odpisy. Výhodou prenájmu je jeho okamžitá výmena pri poruche. Mesačný poplatok za prenájom zahŕňa tiež možnosť využívať oddelenia zákazníckej starostlivosti nonstop, softvérové updaty, monitoring správneho fungovania zariadenia atď. V závislosti od vášho obratu alebo marketingových akcií môže byť poplatok za prenájom platobného terminálu aj nulový.

Naopak za zaobstaranie platobného terminálu zaplatíte jednorazový poplatok. Keďže je to váš majetok, musíte to riešiť v rámci vášho účtovníctva a odpisov. Nikto sa vám o platobný terminál nestará, nárok na servis nie je v cene zariadenia. Akékoľvek softvérové aktualizácie je nutné objednať a zaplatiť. V prípade reklamácie sa môže stať, že budete až 30 dní bez zariadenia, a budete tak prichádzať o zisk. Nárok nemáte ani na monitoring správneho fungovania zariadenia, o poruche sa teda dozviete až pri použití platobného terminálu, nie včas predtým.

Terminál vám zapojí zadarmo náš technik a nebudete potrebovať žiadne ďalšie vybavenie. Pri vykonávaní samotných platieb je nutné byť na signáli akejkoľvek mobilnej siete.

Základné úkony a manipuláciu s terminálom vás naučí technik pri inštalácii. Nejde o nič zložité. Akékoľvek ďalšie otázky vám radi zodpovieme v našom callcentre na telefónnom čísle 222 121 212, na ktorom sme vám k dispozícii 24 hodín denne.

Áno, vo väčšine moderných typov pokladní je možné tieto systémy prepojiť. V súčasnosti podporujeme viac ako 80 pokladničných systémov.

Žiadnych počiatočných výdavkov sa báť nemusíte. Inštaláciu terminálu pre vás vykonáme zadarmo. Terminál býva obvykle v prenájme a všetko je účtované na mesačnej báze.

O platobnom termináli a jeho funkciách

TID = ID zariadenia. Každý platobný terminál má pridelené svoje identifikačné číslo.

Číslo platobného terminálu sa zobrazuje na displeji platobného terminálu. Ide o šesťmiestne číslo. Tlačí sa aj na každú účtenku a uzávierku s označením ID zariadenia.

Za prenajatý platobný terminál platíte pravidelne každý mesiac fixnú čiastku. Neriešite majetok v účtovníctve a odpisy. Výhodou prenájmu je jeho okamžitá výmena pri poruche. Mesačný poplatok za prenájom zahŕňa tiež možnosť využívať oddelenia zákazníckej starostlivosti nonstop, softvérové updaty, monitoring správneho fungovania zariadenia atď. V závislosti od vášho obratu alebo marketingových akcií môže byť poplatok za prenájom platobného terminálu aj nulový. Za zaobstaranie platobného terminálu zaplatíte jednorazový poplatok. Keďže je to váš majetok, musíte to riešiť v rámci vášho účtovníctva a odpisov. Nikto sa vám o platobný terminál nestará, nárok na servis nie je v cene zariadenia. Akékoľvek softvérové aktualizácie je nutné objednať a zaplatiť. V prípade reklamácie sa môže stať, že budete až 30 dní bez zariadenia, a budete tak prichádzať o zisk. Nárok nemáte ani na monitoring správneho fungovania zariadenia, o poruche sa teda dozviete až pri použití platobného terminálu, nie včas predtým.

Riešením, ktoré ponúka Global Payments, sú takzvané Push platby, ktoré fungujú nasledovne: obchodník vygeneruje platobný príkaz na určitú sumu (takzvaný platobný link) a zašle ho na e-mailovú adresu svojho zákazníka. Zákazník následne klikne na odkaz v e-maile, ktorý ho presmeruje na zabezpečenú platobnú bránu. Tam vykoná transakciu (platbu kartou) v zabezpečenom prostredí. Údaje o platobnej karte nie sú nikdy zdieľané priamo s obchodníkom. Obchodníkovi sa platba pripíše na jeho účet rovnako, ako keby prijal platbu kartou na termináli alebo v e-shope. Platby touto cestou je možné prijímať aj odkiaľkoľvek zo zahraničia.

Spoločnosť Global Payments je certifikovaným personalizačním centrom spoločností Visa a Mastercard. Čipové karty pre banky: GP ponúka kompletnú výrobu čipových kariet od A po Z. Teda od dodania plastových kartičiek cez tvorbu potrebných dát až po finálnu personalizáciu a rozoslanie kariet klientom.

Služba Cashback umožňuje držiteľovi karty získať hotovosť súčasne s nákupom tovaru alebo služieb. Táto služba je dostupná iba pri kartách Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro, vydaných v Slovenskej republike. Podmienkou je nákup tovaru alebo služieb v minimálnej hodnote 5 EUR. Výber hotovosti je umožnený do maximálnej výšky 50 €.

Multicurrency je transakcia, ktorá umožňuje prijímať platby vo vybraných cudzích menách. Môžete si zvoliť možnosť, že všetky vaše transakcie v cudzích menách budú pripočítané priamo na vyhradený účet v cudzej mene. Pripísané čiastky sa zlučujú podľa meny, takže vám bude za všetky transakcie v danej mene pripísaná jedna suma a je potrebné, aby ste mali osobitný bankový účet pre každú prijímanú menu. V opačnom prípade vám bude príslušná transakcia v cudzej mene pripísaná na účet vedený v eurách.

Technické problémy s platobným terminálom

Zavolajte na call centrum Global Payments (222 121 212) a pripravte si číslo terminálu, ktoré nájdete na akejkoľvek staršej účtenke alebo uzávierke, ktorú terminál vytlačil, alebo tiež na displeji platobného terminálu. Operátor s vami skontroluje adresu, kde má byť terminál umiestnený. Následne vyskúšate reštart terminálu. Ak sa terminál nepodarí reštartovať, nadiktujete meno a telefón a ozve sa vám do 120 minút technik, ktorý sa s vami dohodne na termíne opravy terminálu.

Reštart platobného terminálu vykonáte súčasným stlačením žltého tlačidla a bodky. Obe tlačidlá podržte na približne 2 sekundy. Ak by sa platobný terminál sám nezapol, podržte zelené tlačidlo.

Číslo platobného terminálu sa zobrazuje na displeji platobného terminálu. Jedná sa o šesťmiestne číslo. Nájdete ho na akejkoľvek staršej účtenke, na uzávierke, ktorú terminál vytlačil, alebo tiež na displeji platobného terminálu.

Reštartujte platobný terminál a overte si pripojenie k internetu a signál SIM karty.

Skontrolujte, či je kotúčik správne nasadený. Papier má termo citlivú vrstvu len z jednej strany a môže byť nasadený obrátene. Skúste ho teda otočiť.

Áno. V prípade poruchy vás navštívi technik a terminál vám opraví alebo vymení za nový.

Najrýchlejší spôsob je zavolať na našu nonstop technickú linku 222 121 212, kde vám s vaším problémom radi poradíme.

Vyúčtovanie a reklamácie transakcií

Preplácanie je závislé od nastavenia uzávierky vášho platobného terminálu. Uzávierka systému je v Global Payments stanovená na 22:45. To znamená, že ak máte nastavenú uzávierku do času 22:45, všetky transakcie budú spracované a preplatené nasledujúci deň. Pokiaľ máte nastavenú uzávierku neskôr, všetky transakcie budú spracované a preplatené o deň neskôr, teda 2 dni po uzávierke.

Výhradne elektronicky vo formáte PDF (.pdf) alebo Excel (.xlsx), ktoré si môžete stiahnuť v Merchant Portal na adrese https://gpnmerchant.com/mportal, alebo si tu môžete nastaviť ich zasielanie na e-mail.

Merchant Portál je súčasťou Marketplace. Viac informácií nájdete tu.

Cena za spracovanú transakciu sa skladá z troch častí a toto rozdelenie je požadované legislatívou Európskej Únie:

1. Medzibankový poplatok: Provízia, ktorú dostane konkrétna banková inštitúcia, ktorá vydala príslušnú platobnú kartu použitú pri nákupe.

2.Poplatok kartovej spoločnosti: Provízia, ktorú dostane konkrétna kartová spoločnosť (napr. Visa alebo Mastercard), v ktorej je platobná karta vedená a ktorá spracovala túto platbu.

3. Poplatok dodávateľovi platobného terminálu: Slúži na pokrytie nákladov spojených s platobným terminálom a s poplatkami, ktoré sú rozdelené medzi bankové inštitúcie a ostatné spoločnosti podieľajúce sa na sprostredkovaní konkrétnej platobnej transakcie, vrátane pripísania platby na váš účet ako obchodníka.

Všetky tieto 3 typy poplatkov vyberá od obchodníka dodávateľ platobného riešenia (terminálu), avšak iba tretí typ si ponecháva na pokrytie svojich nákladov a marže. Prvé dva poplatky odvádza dodávateľ platobného riešenia v plnej výške vydavateľskej banke a kartovej spoločnosti. Finálnu výšku poplatku stanovuje Global Payments individuálne pre každého jednotlivého obchodníka používajúceho platobný terminál.

Viac tiež na www.globalpayments.sk/sk-sk/podpora/mif.

Áno, ale iba poslednej uzávierky. Pre jej tlač choďte na termináli do Menu - Supervízor - Účty - Kópie uzávierky a potvrďte.

Naši operátori callcentra na telefóne 222 121 212 vám všetko radi vysvetlia. Sú vám k dispozícii 24 hodín denne.