DCC Rozpoznání karet

Bezpečnosť potvrdená auditom

Naša platobná brána spĺňa medzinárodný štandard 3D Secure. Citlivé dáta nikdy nezdieľame s e-shopom a ako jedni z mála poskytovateľov prechádzame každoročne najprísnejším medzinárodným bezpečnostným auditom PCI DSS.

Kontrolný mechanizmus 3D Secure

3D Secure je označením pre súbor bezpečnostných požiadaviek kartových spoločností Mastercard, Visa a American Express. Tieto bezpečnostné štandardy sú tiež označované ako Mastercard Identity Check, Visa Secure a SafeKey definujú dostačujúcu úroveň mechanizmu na overenie držiteľa platobnej karty. Zároveň poskytujú držiteľovi karty, ako aj obchodníkovi, neporovnateľne vyššie záruky, ako pri platbách neautentizovaných pomocou metódy 3D Secure.

3D secure

Ako bezpečne nakupovať kartou online?

Https zabezpečení

Šifrovanie SSL vo vašom prehliadači

Pred zadaním údajov o platobnej karte si overte, či je komunikácia medzi vaším počítačom a platobnou stránkou šifrovaná pomocou protokolu SSL. Poznáte to tak, že je v príkazovom riadku prehliadača je uvedená webová adresa začínajúca HTTPS. Podľa toho, aký prehliadač používate, sa ikona zámku zobrazí v hornej alebo dolnej časti zámku a príkazový riadok sa sfarbí na zeleno.

Potvrdenie transakcie SMS správou

Niektoré banky umožňujú ďalšie overenie platby pomocou 3D Secure – v takomto prípade vám po zadaní pokynu na platbu bude na mobil doručená SMS s číselným bezpečnostným kľúčom. Ten zadáte do dialógového okna, ktoré sa zobrazí na webovej stránke. Ak je aj toto overenie v poriadku, platba je odoslaná a transakcia úspešne dokončená.

DCC Rozpoznání karet
PIN code

PIN nikdy nezadávajte

Ak zaznamenáte neočakávané alebo podozrivé správanie vášho internetového prehliadača pri zadávaní platobných údajov, alebo ak ste v rámci zadávania internetovej platobnej transakcie vyzvaný zadať PIN platobnej karty, nezadávajte žiadne ďalšie údaje a transakciu okamžite ukončte.