Umožnite vašim zahraničným zákazníkom zaplatiť v ich mene

Vďaka službe Dynamická konverzia meny (DCC) môžete teraz na platobných kartách Visa a Mastercard umožniť cudzincom platiť pohodlne v ich domácej mene, na ktorú sú zvyknutí.

DCC Rozpoznání karet

Terminál rozpozná kartu sám

Naše platobné terminály dokážu sami rozpoznať, aký typ platobnej karty zákazník použil. Nemusíte sa báť, že by ste museli pozorne sledovať, aká karta je práve v termináli.

Extra provízia za platbu v domácej mene

Za každú uskutočnenú transakciu prostredníctvom služby DCC získavate extra províziu. Vďaka aktivácii Dynamickej konverzie meny si môžete zvýšiť svoje obraty až o 10%.

DCC Provize pro obchodníka
DCC účtenka

"Chcete platiť v eurách alebo v korunách?"

Poskytnite zahraničným zákazníkom dôveryhodnú službu, pri ktorej si budú môcť vybrať menu, v ktorej zaplatia. Na účtenke uvidia zvolenú menu a aj ekvivalent v eurách.

Zoznam akceptovaných mien

Stále sa snažíme zvyšovať počet podporovaných mien. Aktuálne ich podporujeme viac než 50 a ich počet stále rastie.

Přehled DCC měn

Výhody DCC pre zákazníka

Transparentnosť

Suma v danej mene sa zaúčtuje na bankový účet zákazníka presne v uvedenej hodnote bez akéhokoľvek ďalšieho navýšenia.

Aktuálny kurz

Okamžitý prevod na zákazníkovu domácu menu podľa aktuálneho denného kurzu.

Komfort

Zákazník presne vie, koľko za tovar alebo službu zaplatí. Nemusí zložito prepočítavať alebo čakať na konečnú čiastku, ktorú vo forme poplatkov za prevod zaplatí svojej banke.

Jednoduchšie vyúčtovanie

Jednoduchšie vyúčtovanie cestovných nákladov zo služobných ciest. Čiastku nie je potrebné prepočítavať podľa aktuálneho kurzu.

Najčastejšie otázky o dynamickej konverzii meny.

Keď zákazník reklamuje kartovú transakciu, ktorá bola vykonaná prostredníctvom služby DCC, kartová spoločnosť Visa a Mastercard vykoná prevod transakcie z domácej meny držiteľa karty na eurá predtým, než vám reklamovanú čiastku strhneme z vášho bankového účtu. Vzhľadom na rozdiely v zmenovom kurze sa môže konečná čiastka strhnutá z platby líšiť od hodnoty pôvodnej transakcie v eurách. V takýchto prípadoch vás budeme vopred písomne informovať ešte pred strhnutím čiastky z vášho účtu.

Napríklad tieto frázy môžete použiť na propagáciu služby DCC, keď ju budete ponúkať konkrétnym držiteľom kariet:

 • „Budete platiť v eurách alebo v korunách?“
 • „Spolu to bude 60,99 EUR, čo vychádza 1600,00 CZK. V akej mene by ste chceli platiť?“

Výmenný kurz stanovuje každý deň spoločnosť Global Payments. Daný kurz potom platí pre všetky transakcie prostredníctvom služby DCC na vašom platobnom termináli. Tento kurz sa zobrazuje na termináli vždy pred vykonaním transakcie. Po dokončení transakcie je uvedený na účtenke.

Službu DCC je možné využiť aj pri transakciách, ktoré vyžadujú tzv. predautorizáciu, napríklad na začiatku ubytovania v hoteli alebo pri zapožičaní automobilu. V takomto prípade sa na obrazovke zákazníkovi zobrazí aktuálny výmenný kurz pre službu DCC a tiež čiastka prevedená do príslušnej meny. Je nutné zákazníka upozorniť na to, že konečný výmenný kurz služby DCC a čiastka v jeho domácej mene sa stanoví až pri dokončení transakcie po odhlásení sa z hotelu alebo ukončení služby. Pri odhlasovaní sa zákazníci môžu rozhodnúť službu DCC nevyužiť. Ak sa tak stane, musia sa dostaviť na recepciu (daného hotelu či požičovne automobilov).

DCC transakce prodejDCC výběr měnyDCC prodejDCC schválený prodej

 1. Zadajte do platobného terminálu čiastku v eurách.
 2. Zákazník priloží bezkontaktnú platobnú kartu k čítačke. Iný typ platobnej karty vložte do čítacieho zariadenia terminálu.
 3. V prípade zahraničnej platobnej karty, ktorá je vhodná na službu DCC, sa automaticky zobrazí na displeji čiastka v oboch možných menách.
 4. Vtedy podajte terminál (PIN pad) zákazníkovi a vyzvite ho, aby si sám zvolil a potvrdil, v akej mene bude platiť:
  Pre platbu v eurách – tlačidlo F4,
  Pre platbu vo svojej mene – tlačidlo F1.
 5. Ak sa vyžaduje, zákazník zadá PIN a vráti platobný terminál (PIN pad) späť.
 6. Transakcia je úspešne dokončená, odovzdajte účtenku ako obvykle.

Keď vraciate zákazníkovi peniaze z transakcie, ktorá prebehla kartou s využitím služby DCC, musíte zadať čiastku v eurách a potom podľa pokynov zvoliť službu DCC. Vždy si skontrolujte účtenku a uistite sa, že pôvodná transakcia prebehla prostredníctvom služby DCC. Vzhľadom na rozdiely vo výmennom kurze sa môže konečná vrátená čiastka, ktorú držiteľ karty dostane líšiť od hodnoty pôvodnej transakcie v jeho domácej mene. Pred začatím refundácie je nutné na túto skutočnosť zákazníka upozorniť.