0-9 | A | B | C | D | E | F | G | CH | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V

0-9

3D Secure

Ide o trojdoménový (odtiaľ názov 3D) bezpečnostný protokol, ktorý má za cieľ znížiť riziko podvodných platieb. Tieto tri domény sú vydavateľ karty (banka, ktorá vydala kartu zákazníka), acquirer (spracovateľské spoločnosť) a kartová asociácia.

A

Acquirer

Spoločnosť, ktorá zabezpečuje služby potrebné na platby kartou. Obchodníkom poskytuje platobné terminály a zároveň spracováva všetky platby.

Acquirer fee

Poplatok spoločnosti, ktorá zaisťuje prijímanie bezhotovostných transakcií. Spravidla ide o percento z jednotlivej transakcie.

Advance Deposit (pri rezervácii ubytovania)

Dá sa definovať ako "záloha či istina", ktorá môže byť použitá v prípade, že dôjde na väčšiu útratu už napríklad uhradeného ubytovania v hoteli (minibar, poškodené zariadenie atď.).

Autorizácia

Súhlas s prevedením kartovej operácie.

Autorizačný kód

SMS, ktorá príde zákazníkovi na mobil. Slúži na overenie transakcie.

Autorizačný limit

Limit stanovujúci maximálnu výšku transakcie.

B

Bezkontaktná čítačka

Ide o jednoduchú formu platobného terminálu, ktorá umožňuje samotné prijatie platby - väčšinou je naviazaná na mobilnú aplikáciu, kde sú už definované detaily transakcie.

Bezkontaktné technológie

viď. NFC

Bezpečnostný kód karty (CSC/CVV)

Bezpečnostná kombinácia čísel (väčšinou na zadnej strane karty vedľa miesta pre podpisový vzor), ktorá slúži ako dodatočný bezpečnostný prvok a overenie skutočného držiteľa karty. Mal by byť uvádzaný na opačnej strane ako je číslo karty samotnej - práve preto, aby bolo sťažené "nafilmovanie" karty iba z jednej strany.

C

Card Scheme fee

Poplatky, ktoré odvádza poskytovateľ bezhotovostných transakcií (acquirer) kartovým spoločnostiam (Mastercard alebo Visa).

Cashback

Vrátenie určitej sumy z transakcie späť na účet platobnej karty (napríklad v rámci vernostných programov atď.). Možnosť výberu finančnej hotovosti pri platbe kartou u obchodníka. Väčšinou na pokladniach supermarketov, kde je v pokladni k dispozícii aj ďalšia hotovosť vo väčšom množstve.

Centrálny acquiring

Medzinárodná akceptácia kariet. Vďaka nemu môžu nadnárodné maloobchodné firmy využívať služby akceptácie platobných kariet od jedného poskytovateľa vo viacerých krajinách Európy. Môžu sa tak viac sústrediť na svoje podnikanie a ďalší rast.

CNP transakcie

Card-Not-Present transakcia - transakcia v neprítomnosti karty, napr. na diaľku cez internet.

CP transakcie

Card-Present transakcia - transakcia uskutočnená skutočnou kartou, napr. pri nákupe v obchode.

Čip

Najvyšší stupeň zabezpečenia na platobnej karte. Ide v podstate o malý počítač uložený priamo na vašej platobnej karte.

Čipová karta

Čipová karta (anglicky smart card) je plastová platobná karta s integrovaným obvodom (čipom), ktorý je schopný spracovávať dáta. To znamená, že zariadenie je schopné prijať dáta, spracovať ich a vrátiť požadované informácie. Čipové karty je možné rozdeliť na pamäťové a mikroprocesorové. Karty sú väčšinou vyrobené z PVC alebo ABS materiálu. Môžu obsahovať hologram a iné bezpečnostné prvky sťažujúce ich falšovanie. Používajú sa aj tam, kde je potrebné spoľahlivé a bezpečné overenie.

D

DCC

Dynamická konverzia meny - služba, ktorá je niekedy tiež označovaná ako "Home currency", umožňuje držiteľovi karty vykonať platbu v mene, v ktorej bola vydaná platobná karta. Vášmu zákazníkovi tak prináša zvýšené pohodlie a prehľad, vám možnosť získať zaujímavé výnosy.

Doba zúčtovania

Doba, za ktorú sa štandardne pripisujú čiastky z kartových transakcií za deň (business date), terminál a po odpočítaní sumy pre kartovú asociáciu (Mastercard, Visa, Diners Club, JCB, UnionPay). Na žiadosť obchodníka je možné nastaviť zúčtovanie za deň/prevádzku/asociáciu alebo za deň/číslo účtu obchodníka/asociáciu. Na účet obchodníka sú pripisované čisté sumy, teda sumy po odpočítaní príslušného zmluvného poplatku (provízie).

E

ECR

Electronic cash register čiže pokladničný systém/pokladňa.

Elektronické avízo o platbách

Elektronická notifikácia o vykonanej transakcii či pohybe prostriedkov na účte (v mobilnej aplikácii, emailom, SMS ...).

Ethernet

Druh pripojenia k dátovej sieti - pomocou "klasického" kábla.

F

Fraud Prevention System

Systém predchádzajúci podvodom.

G

GPRS

General Packet Radio Service (GPRS) je služba, ktorá umožňuje používateľom mobilných zariadení (telefóny, platobné terminály) GSM prenos dát a pripojenie na internet (prípadne iným sieťam).

CH

Chargeback

Typ reklamácie, ktorú nerobíte u obchodníka, ale vo svojej banke, ktorej kartou ste za tovar platili. Používa sa najčastejšie pri riešení sporov s nepoctivými obchodníkmi. Napr. ak si objednáte tovar z podvodného e-shopu, tovar nepríde a e-shop nekomunikuje.

I

Iban

Medzinárodný formát bankového čísla.

K

Kartová asociácia

Existuje niekoľko základných kartových asociácií. Medzi najväčšie patrí Visa, Mastercard (skrátene MC) a ďalej American Express (skrátene AMEX), Japan Credit Bureau (skrátene JCB), China Union Pay (skrátene CUP) a Diners Club (skrátene DC). Poslednou asociáciou je Discover, ktorá sa stala majiteľom Diners Club (ten si však naďalej ponechal svoje logo). Úplne samostatnou kapitolou sú karty Maestro, ktoré bývajú priraďované pod asociáciu Mastercard. Existujú aj ďalšie asociácie (spoločnosti) s vlastnými logami, ale tie sú málo rozšírené.

M

Maestro

Základný typ platobnej karty Mastercard bez embosovania, teda bez vytlačeného čísla karty. Nemožno ich použiť v mechanickom čítacom zariadení, tzv. žehličke.

Mastercard Mobile

Obdoba či predchodca mobilnej peňaženky Masterpass.

Mastercard SecureCode

Mastercard SecureCode označuje spôsob overenia platieb realizovaných platobnou kartou na internete.

Masterpass

Elektronická peňaženka spoločnosti Mastercard, ktorá umožňuje pridanie viacerých kariet (nielen Mastercard, ale všetkých spoločností) akoby do virtuálnej peňaženky. Zákazník s nimi následne môže z tejto aplikácie platiť.

MCC kód

Merchant Category Code - kód vymedzujúci druh služby, ktorú obchodník poskytuje v predajni, kde má umiestnený daný terminál. Napr. predaj odevov má iný kód ako potraviny, lekáreň alebo kvetinárstvo.

Merchant Portal

Portál pre zákazníkov spoločnosti Global Payments, ktorý umožňuje sledovať všetky potrebné údaje o transakciách a ďalších informáciách o platobnom termináli a službách daného obchodníka.

MIF++

Nariadenie Európskej komisie stanovujúce maximálnu mieru poplatkov odvádzanú MIF ++. Viac informácií nájdete tu.

MOTO transakcie

Transakcie prebiehajúce "na diaľku" (telefón, email). Používajú sa napr. pri rezervácii hotela, telefonickej objednávke, pri platbe v stávkových kanceláriách atď. Na prevod sa spravidla požadujú. Pre prevedenie sú spravidla požadované všetky kartové údaje - číslo karty, dátum platnosti a CVC/CVV kód.

MPOS

Mobilný terminál (MPOS) je zariadenie na akceptáciu platobných kariet, ktoré komunikuje so smartfónom či tabletom prostredníctvom technológie Bluetooth. Obchodník si do svojho telefónu alebo tabletu stiahne aplikáciu. Na uskutočnenie platby obchodník jednoducho zadá do aplikácie čiastku za nákup a zákazník ju zaplatí svojou platobnou kartou na mobilnom termináli MPOS, ako je bežne zvyknutý.

Multicurrency

Označenie pre "multimenu". Možné využitie ako pri platbe kartou, tak aj v medzibankovom styku.

Multilateral Interchange fee (MIF++)

Schéma MIF ++ vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z roku 2015 a je povinná pre všetkých poskytovateľov platobných riešení. Výhodou tohto typu účtovania je jeho transparentnosť a férovosť. Z každej transakcie, ktorú u vás zákazník zaplatí cez platobný terminál sa odvádza suma, ktorá sa skladá z troch častí (1/ poplatok za spracovanie transakcie, 2/poplatok vydavateľskej banke a 3/poplatok kartovým spoločnostiam). 

N

NFC

Komunikácia v teréne (Near Field Communication). Technológia umožňuje úspešnú bezkontaktnú dodávku dát na krátku vzdialenosť (5 cm). Využíva sa napríklad pre bezkontaktné platby kartami alebo mobilným telefónom.

O

Obchodné miesto / predajné miesto

V definícii Global Payments ide o miesto, na ktorom je prevádzkovaný platobný terminál.

Opakované platby

Pomocou opakovaných platieb je možné pravidelne alebo na požiadanie strhávať finančné prostriedky z karty zákazníka potom, čo zákazník autorizuje počiatočné platby. Opakované platby sa prispôsobia napr. pre rôzne predplatné alebo služby s mesačnými poplatkami.

P

PCI DSS

Payment Card Industry Data Security Standard je súbor mezinárodních bezpečnostných štandardov (noriem), ktorých cieľom je zamedziť únikom citlivých údajov o držiteľoch platobných kariet. Ide o 12 požiadaviek, ktoré musia banky, spracovatelia platieb a obchodníci dodržiavať, keď si medzi sebou vymieňajú údaje o platobných kartách a ich transakciách.

Phishing

Phishing je podvodná technika používaná na internete k získanie citlivých údajov (hesla, čísla kreditných kariet apod.) v elektronickej komunikácii.

PIN pad

Externá klávesnica rozširujúca platobnú koncovku pre pohodlnejšie ovládanie a zadávanie PIN.

Platobná karta

Plastová karta, s ktorou je možné platiť elektronicky cez platobné terminály u obchodníkov alebo cez internet.

Platobný terminál (POS)

Hardwarové zariadenie umožňujúce prijímať bezhotovostnú transakciu platobnou kartou, mobilom, hodinkami atď.

Platnosť karty

Dátum (definovaný ako mesiac/rok) po ktorého uplynutí nie je možné kartu naďalej používať.

Predautorizácia

Ide o zablokovanie čiastky na účte platobnej karty. Slúži ako záloha za služby ako sú autopožičovne, hotely atď.

Push platba

Jednoduchý spôsob platenia kartou - pomocou zaslaného odkazu - bez nutnosti použitia platobnej brány. Využíva sa napríklad pri platbe za služby cestovnej kancelárie, keď je platba pripísaná okamžite bez nutnosti čakania na bankový prevod.

R

Recurring Transaction Agreement (RTA)

Dohody o opakovaných transakciách, známe tiež ako opakované platobné dohody, sú viacnásobné transakcie spracované vo vopred určených časových intervaloch, ktoré nie sú dlhšie ako jeden rok. Dohodu uzatvárajú zákazník a obchodník na nákup tovaru alebo služieb.

Refundácia

Vrátenie peňazí späť na kartu pri stornovaní nákupu.

Rekonciliácia

Ide o potvrdenie dvoch (prípadne aj viac) pohľadov na tú istú skutočnosť s cieľom eliminovať rozdiely. Výsledkom by mala byť zhoda oboch partnerov, v našom prípade obchodníka a poskytovateľov platobných služieb.

S

SafeKey

Program spoločnosti American Express.

SSL

Secure Sockets Layer, SSL je protokol, resp. vrstva vložená medzi vrstvu transportnú a aplikačnú, ktorá poskytuje zabezpečenie komunikácie šifrovaním.

T

TCP/IP

Rodina protokolov TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol - "primárny prenosový protokol/protokol sieťovej vrstvy") obsahuje sadu protokolov pre komunikáciu v počítačovej sieti a je hlavným protokolom celosvetovej siete Internet.

Transakcia typu NO SHOW

Transakcia bez prítomnosti karty, napríklad pri rezerváciách hotelov, platby na diaľku atď.

U

V

V Pay

Produkt V PAY je čipová hybridná debetná karta spoločnosti Visa. Okrem čipu na prednej strane karty obsahuje aj magnetický prúžok.

Verified by Visa

Zabezpečenie Verified by Visa obmedzuje možnosť zneužitia karty Visa v prípade straty alebo krádeže.

Valutový / Multimenový účet

Bankový účet vedený vo viac ako jednej základnej mene.

Vydavateľská banka

Banka, ktorá vydáva platobné karty.