Marketplace je webový portál podobný aplikáciám internetového bankovníctva. V rámci portálu Marketplace získavate okamžitý kompletný prehľad a kontrolu nad nastavením svojho účtu v Global Payments. Máte možnosť jednoducho realizovať zmeny nastavenia, požiadať o ďalšie služby alebo zadať akúkoľvek inú požiadavku na Global Payments.

 1. Dostupnosť a kontrola. Marketplace máte vždy pri sebe, funguje skvelo aj na mobilnom zariadení. Kdekoľvek si tak môžete pozrieť a zmeniť svoje nastavenia alebo si skontrolovať posledné transakcie.
 2. Úspora času a jednoduchosť. Akúkoľvek zmenu alebo požiadavku môžete jednoducho zadať sami kedykoľvek potrebujete. Nie ste na nikom závislý, nikam nemusíte chodiť, volať ani písať.
 3. Informácie a prehľad. S Marketplace máte okamžitý kompletný prehľad o svojich obchodných aktivitách, nastaveniach účtu a službách v Global Payments.
 • Získavať všetky dôležité informácie, ktoré sa týkajú vášho účtu, aktuálnych služieb a nastavenia spolupráce s Global Payments
 • Meniť nastavenia aktuálnych služieb
 • Pridávať alebo upravovať obchodné miesta a platobné brány GP webpay
 • Pridávať a spravovať ďalších používateľov Marketplace za vašu spoločnosť
 • Zadávať požiadavky na Helpdesk
 • Vyberať si z katalógu platobných terminálov
 • Zriaďovať či objednávať si ďalšie služby
 • Využívať Flexibilné financovanie na podporu vášho podnikania
 • Prostredníctvom služby GP analytics monitorovať nielen váš výkon, ale aj výkon vašej konkurencie
 • Prehľad dôležitých údajov z transakcií za posledných 7 dní a priamy vstup do aplikácie Merchant portál pre detailnejší prehľad

Obchodník (konateľ firmy) dostane uvítací email so svojím vlastným personalizovaným odkazom na prístup do portálu. Kliknutím na odkaz si jednoduchými krokmi vytvoríte svoje prihlasovacie meno a heslo. O zaslanie uvítacieho emailu do Marketplace môžete tiež požiadať svojho obchodného zástupcu, poprípade nás kontaktovať cez zákaznícku linku. 

Alternatívny spôsob:

Do Marketplace sa môžete zaregistrovať na stránke www.mygp.sk. Konateľ firmy zadá základné identifikačné údaje (IČO, meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu), ktoré sú uvedené v zmluve s Global Payments. Po úspešnej verifikácii všetkých týchto údajov v našich databázach si v jednoduchých krokoch vytvoríte svoje prihlasovacie meno a heslo. V prípade, že pri verifikácii údajov nenájdeme zhodu pri jednom alebo viacerých údajoch, máte možnosť požiadať o prístup prostredníctvom požiadavky o asistenciu. Po spracovaní požiadavky vás budeme kontaktovať a vašu požiadavku doriešime telefonicky.

Aktualizácia dát prebieha v Marketplace 1x za deň, a to v skorých ranných hodinách.

Prístup do portálu Marketplace je zdarma.

Všetky zmeny, ktoré boli vykonané a uložené počas jedného prihlásenia do portálu, sa automaticky priradia do jednej požiadavky (ticketu) a odošlú sa na spracovanie hneď, ako sa používateľ z portálu odhlási. To znamená, že po odhlásení a opätovnom prihlásení do portálu sa každá ďalšia zmena bude odosielať ako nová požiadavka.

Upozornenie: Jednotlivé požiadavky sa riešia postupne, v poradí, v akom boli zadané, a nie je možné meniť poradie spracovania jednotlivých požiadaviek.

Na začiatku má prístup do Marketplace len konateľ firmy. Môže však v Marketplace požiadať o vytvorenie nového používateľského konta, cez ktoré bude k službe pristupovať iný používateľ. Táto požiadavka sa vytvára v záložke „Zadať špeciálnu požiadavku“. Následne sa zvolí možnosť „Vytvoriť nového používateľa“, kde bude klient vyzvaný zadať základné kontaktné údaje nového používateľa. Ak je nový používateľ konateľom spoločnosti, získa rolu konateľa spoločnosti (štatutára). Ak nie, dostane rolu bežného používateľa.

Konateľ spoločnosti (štatutár) - rola je pridelená len konateľom spoločnosti a poskytuje plné práva v nastavovaní služieb a produktov

Bežný používateľ - túto rolu získava každý nový používateľ, ktorý nie je konateľom spoločnosti. Tento používateľ má tiež prístup k nastaveniam produktov a služieb, avšak
akákoľvek významná zmena uložená týmto používateľom je odoslaná na schválenie konateľovi spoločnosti. Zároveň tento používateľ nemá prístup k osobným údajom (KYC
data) konateľov

Upozornenie: Ak je vyžadované schválenie konkrétnej požiadavky bežného používateľa konateľom, nebude táto požiadavka (ticket) zaslaná na spracovanie do Global Payments,
pokiaľ nedôjde k jej schváleniu konateľom.

Zoznam jednotlivých požiadaviek (ticketov) sa dá jednoducho zobraziť v „Centre správ“.

Marketplace je online portál, ktorý vám poskytuje kompletný prehľad a kontrolu nad nastavením vášho účtu v Global Payments. Máte možnosť jednoducho realizovať zmeny nastavenia, požiadať o ďalšie služby alebo zadať akúkoľvek požiadavku do Global Payments.

Merchant portál je aplikácia, ktorá vám poskytuje úplný prehľad o všetkých vašich transakciách a platbách, ktoré prebehli na vašom platobnom termináli alebo na platobnej bráne GP webpay.

Áno, oba systémy budú pre klientov dostupné aj naďalej.

Marketplace umožňuje veľmi jednoduchý a priamy prístup do Merchant portálu bez nutnosti znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo. Systém si spáruje používateľský účet Merchant portálu s používateľským účtom v Marketplace a každé ďalšie prihlásenie už bude prebiehať úplne automaticky.

Áno, portál Marketplace je nadizajnovaný tak, aby sa prispôsobil akejkoľvek veľkosti obrazovky, takže ho plnohodnotne môžete využívať aj vo svojom mobilnom telefóne alebo tablete.

Prístup k týmto službám a ich nastavenie jednoducho nájdete pod ikonou „Moje služby“.

Jedinou podmienkou je mať webový prehliadač minimálne v nasledujúcich verziách: Internet Explorer 8, Google Chrome V28, Apple Safari v6.0.5, Firefox V22.

Áno, všetky firmy je možné sprístupniť cez jeden používateľský účet, teda pod jedno prihlasovacie meno a heslo do Marketplace. Používateľ si len musí pri párovaní každej ďalšej firmy zvoliť možnosť spárovania s už existujúcim používateľským účtom.

Heslo je nutné meniť každých 80 dní.