Najčastejšie otázky o Flexibilnom financovaní

Flexibilné financovanie je nová finančná služba, ktorá je unikátna v spôsobe splácania a tiež v rýchlom vybavení. Čo to znamená? Pôžičku automaticky splácate vopred dohodnutým percentom z tržieb, ktoré vám zaplatia vaši zákazníci cez platobný terminál. Žiadne pevné splátky, podľa výšky tržieb sa odvíja tiež výška splátok.

Váš rozpis denných obratov s odčítanou splátkou nájdete spolu so všetkými výpismi na webovom portáli Merchant Portal. Na konci mesiaca dostanete mesačný výpis so všetkými dennými obratmi na kartách, a to vrátane čiastky, ktorá zostáva na úhradu. Rovnako nás môžete kedykoľvek kontaktovať na emaile: [email protected].

Služba Flexibilné financovanie je vhodná najmä pre menšie a stredné firmy a podnikateľov, ktorým pomôže s financovaním vo výške od 2 800 € až do 70 000 €. Čiastka na financovanie sa odvíja od priemerných tržieb, ktoré sa realizujú cez platby platobnými kartami. Môžete si požičať až do výšky 100% vášho priemerného mesačného obratu. Ak je váš priemerný mesačný obrat na kartách napr. 4 000 €, môžete požiadať o financovanie vo výške 2 800 € – 4 000 €.

Ak aspoň 4 mesiace aktívne využívate na platbu kartou na prevádzkach platobný terminál a váš priemerný mesačný obrat na platobných termináloch (či na platobnej bráne) je aspoň 2 800 €, tak spĺňate základné podmienky na podanie žiadosti o financovanie.

Flexibilné financovanie je postavené na základe budúcich transakcií vašich zákazníkov, ktoré sú realizované prostredníctvom akceptácie platobných kariet. Splátky sa jednoducho automaticky strhávajú z každej jednej kartovej transakcie. Nemusíte tak mesačne myslieť na posielanie splátok.

Najčastejšie otázky o službe Dynamická konverzia meny

Pokiaľ zákazník reklamuje kartovú transakciu, ktorá bola vykonaná prostredníctvom služby DCC, kartová spoločnosť Visa a Mastercard vykoná prevod transakcie z domácej meny držiteľa karty na eurá predtým, než vám reklamovanú čiastku strhneme z vášho bankového účtu. Vzhľadom na rozdiely vo výmennom kurze sa môže konečná suma strhnutej platby líšiť od hodnoty pôvodnej transakcie v eurách.

V takýchto prípadoch vás budeme vopred písomne informovať, než dôjde k strhnutiu čiastky z vášho účtu.

Napríklad tieto frázy môžete použiť na propagáciu služby DCC, keď ju budete ponúkať konkrétnym držiteľom kariet:

 • „Prajete si platiť v eurách alebo v korunách?"
 • „Celkom to robí 1600,00 CZK, čo je 60,99 EUR. V akej mene si prajete platiť?"

Výmenný kurz stanovuje na každý deň spoločnosť Global Payments. Daný kurz potom platí pre všetky transakcie prostredníctvom služby DCC na vašom platobnom termináli.

Tento kurz sa zobrazuje vždy pred vykonaním transakcie na termináli. Po dokončení transakcie je uvedený aj na účtenke.

Podporujeme desiatky mien a stále pridávame ďalšie. Ak je karta vydaná v mene, ktorá je podporovaná, sám terminál to rozpozná a ponúkne zákazníkovi možnosť voľby meny.

Službu DCC je možné využiť aj na transakcie, ktoré vyžadujú tzv. predautorizáciu, napríklad na začiatku ubytovania v hoteli alebo pri zapožičaní automobilu.

Zákazníkovi sa v takom prípade zobrazí aktuálny výmenný kurz pre službu DCC a tiež suma prevedená do príslušnej meny. Je nutné zákazníka upozorniť, že konečný výmenný kurz služby DCC a suma v jeho domácej mene sa stanoví až pri dokončení transakcie po odhlásení sa z hotela alebo ukončení služby.

Ešte pri odhlásení sa môžu zákazníci rozhodnúť službu DCC nevyužiť. Ak sa tak stane, musia sa dostaviť na recepciu (daného hotela či požičovne automobilov).

 1. Zadajte do platobného terminálu čiastku v EUR.
 2. Zákazník priloží bezkontaktnú platobnú kartu k čítačke. Iný typ platobnej karty vložte do čítacieho zariadenia terminálu.
 3. V prípade zahraničnej platobnej karty vhodnej na službu DCC sa automaticky zobrazí na displeji suma v oboch možných menách.
 4. Teraz odovzdajte terminál (PIN pad) zákazníkovi a vyzvite ho, aby si sám zvolil a potvrdil, v akej mene si želá platiť:
  Pre platbu v EUR - tlačidlo F4,
  Pre platbu vo svojej mene - tlačidlo F1.
 5. Ak je to potrebné, zákazník zadá PIN a vráti platobný terminál (PIN pad) späť.
 6. Transakcia je úspešne dokončená, odovzdajte účtenku ako obvykle.

Ak vraciate zákazníkovi peniaze z transakcie, ktorá prebehla kartou s využitím služby DCC, musíte zadať sumu v EUR a potom podľa pokynov zvoliť možnosť DCC. Vždy si skontrolujte účtenku a uistite sa, že pôvodná transakcia prebehla prostredníctvom služby DCC.

Vzhľadom na rozdiely vo výmennom kurze sa môže konečná vrátená suma, ktorú držiteľ karty obdrží, líšiť od hodnoty pôvodnej transakcie v jeho domácej mene. Pred začatím refundácie je nutné na túto skutočnosť zákazníka upozorniť.

Najčastejšie otázky o službe GP analytics

Prístupové údaje ste od nás dostali mailom po podpise zmluvy alebo po aktivácii služby. E-mail vám bol odoslaný z adresy [email protected]. Skontrolujte doručenú poštu v e-mailovej schránke, ktorú ste uviedli ako kontaktnú do zmluvy o akceptácii kariet s Global Payments. Skontrolujte si tiež spam a hromadnú poštu. Ak ste e-mail aj napriek tomu nenašli, použite formulár na stránke alebo napíšte na adresu [email protected]. Ozveme sa vám do 24 hodín.

 

 Časť Analytika vám pomôže odpovedať na otázky:

Ako sa vyvíja počet transakcií a objem predaja pri všetkých, nových a vracajúcich sa zákazníkoch?

• Aký bude objem predaja v nasledujúcich 7 dňoch? 

• Aká je priemerná výška nákupu?

V akom čase máte najviac zákazníkov a kedy máte najvyšší predaj?

Ktoré prevádzkarne sú najvýkonnejšie a ktoré najmenej?

 

Časť Benchmark porovná vašu výkonnosť s konkurenciou v okolí:

Aký je pomer nových a vracajúcich sa zákazníkov u vás a u konkurencie?

Je návštevnosť u vás a u konkurencie iná?

Kedy zákazníci najviac nakupujú u vás a u konkurencie?

V časti Analytika je pre porovnanie kľúčové obdobie 12 mesiacov. Zákazníci, ktorí v tomto období nakúpili prvýkrát, sú v reporte označení ako noví. Zákazníci, ktorí za 12 mesiacov nakúpili viackrát, sú označení ako vracajúci sa. V časti Benchmark je sledované obdobie jeden mesiac. Zákazníci, ktorí v v priebehu mesiaca nakúpili prvýkrát, sú v reporte označení ako noví. Zákazníci, ktorí v priebehu mesiaca nakúpili viackrát, sú označení ako vracajúci sa.

V reportoch sú zahrnuté dáta o platbách na vašich platobných termináloch, či platobnej bráne. V module Benchmark sú zahrnuté aj anonymizované dáta od vašich konkurentov.

Na porovnanie výkonnosti vášho podnikania sme vybrali konkurentov pôsobiacich v rovnakom odvetví a v rovnakej oblasti ako vaše prevádzky. Detailné informácie o zahrnutých konkurentoch vám však nemôžeme poskytnúť vzhľadom na európsku legislatívu GDPR.

Aktualizácia dát v časti Analytika prebieha denne. V reportoch uvidíte preto ako najnovšie dáta, dáta za predošlý deň. Časť Benchmark je aktualizovaná mesačne vždy okolo 15. v mesiaci.

 

V aplikácii sú k dispozícii dáta za posledné 2 roky.

 Na linku podpory +421 222 121 212 alebo mailom na [email protected]