Časté otázky

Pokiaľ prejavíte záujem o platobné riešenia od Global Payments, GP má na vybavenie vašej žiadosti 48 hodín. Obchodné oddelenie GP vás v priebehu  tejto doby kontaktuje a dohovorí si s vami osobnú schôdzku. Na schôdzke vám vytvorí ponuku na mieru – podľa vašich preferencií, obratu, počtu transakcií a toho, na akom mieste chcete platobné riešenia využívať (iný typ platobného POS terminálu sa hodí do predajne, iný do reštaurácie a iný do terénu). Na pomoc je tu tiež technik GP, ktorý vie zhodnotiť, aký POS terminál bude najlepším riešením pre miesto, kde ho chcete používať.
Reštart platobného terminálu uskutočníte súčasným stlačením žltého tlačidla a bodky. Obidve tlačidlá treba podržať asi na dve sekundy. Pokiaľ by sa platobný terminál sám nezapol, podržte zelené tlačidlo.
Číslo platobného terminálu sa zobrazuje na displeji platobného terminálu. Ide  o šesťmiestne číslo. Tlačí sa aj na každú účtenku a uzávierku s označením ID zariadenia.
Preplácanie je závislé od nastavenia uzávierky vášho platobného terminálu. Uzávierka systému je v Global Payments stanovená na 22:45. To znamená, že pokiaľ máte nastavenú uzávierku do 22:45 hod., všetky transakcie budú spracované a preplatené v nasledujúcom dni. Pokiaľ máte nastavenú uzávierku na neskôr, všetky transakcie budú spracované a preplatené o deň neskôr, teda až dva dni po uzávierke.
Zavolajte nám na našu linku podpory – telefónne číslo je +421 222 121 212 a je k dispozícií 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Aby sme riešenie urýchlili, pripravte si prosím číslo terminálu, ktoré nájdete na účtenke z terminálu alebo uzávierke vytlačenej z terminálu. Číslo terminálu sa tiež zobrazuje na displeji terminálu. Operátor si overí umiestnenie terminálu. Následne vyskúšate terminál reštartovať. Ak to nepomôže, zaistíme, že sa vám do 120 minút ozve technik, ktorý s vami dohodne termín opravy terminálu.
Global Payments poskytuje výlučne elektronické výpisy vo formáte PDF (.pdf) alebo Excel (.xlsx), ktoré je možné si stiahnuť v Merchant Portal na adrese https://gpnmerchant.com/mportal, prípadne si tu môžete nastaviť ich zasielanie na e-mail.
Cena za spracovanú transakciu sa skladá z troch častí a toto rozdelenie je požadované legislatívou Európskej Únie:
  1. Medzibankový poplatok: Provízia, ktorú získa konkrétna banková inštitúcia, ktorá vydala príslušnú platobnú kartu použitú pri nákupe.
  2. Poplatok kartovej spoločnosti: Provízia, ktorú získa konkrétna kartová spoločnosť (napr. VISA alebo Mastercard), u ktorej je platobná karta vedená a ktorá spracovala túto bezhotovostnú platbu.
  3. Poplatok dodávateľovi POS terminálu: Slúži na pokrytie nákladov  spojených s platobným terminálom a s poplatkami, ktoré sú rozdelené medzi bankové inštitúcie a ostatné spoločnosti, zúčastňujúce sa na sprostredkovaní konkrétnej platobnej transakcie, vrátane pripísania platby na váš účet ako obchodníka. Všetky tieto 3 typy poplatkov vyberá od obchodníka dodávateľ platobného riešenia (POS terminálu), ale iba ten tretí si ponecháva na pokrytie svojich nákladov a svojej marže. Prvé dva poplatky odvádza dodávateľ platobného riešenia v plnej výške vydavateľskej banke a kartovej spoločnosti. Finálne výšky poplatku stanovuje Global Payments individuálne pre každého jednotlivého obchodníka používajúceho platobný terminál.
Viac tiež na www.globalpayments.sk/sk-sk/podpora/mif
Nemusíte. Môžete si vybrať akéhokoľvek poskytovateľa na trhu. Terminál aj webová platobná brána sú na bankovom účtu nezávislé. Iba pokiaľ je poskytovateľom platobného terminálu/webovej platobnej brány samotná banka, je vo väčšine prípadov požadované mať tu aj bankový účet a niekedy aj ďalšie služby, ktoré môžu stáť až desiatky euro mesačne navyše. Nikto by vás k tomu ale nemal nútiť.
Za prenajatý platobný terminál platíte pravidelne každý mesiac fixnú čiastku. Neriešite majetok v účtovníctve a odpisy. Výhodou prenájmu je jeho okamžitá výmena pri poruche. Mesačný  poplatok za prenájom zahŕňa aj možnosť využívať oddelenie zákazníckej podpory nonstop, aktualizácie softwaru,  monitoring správneho chodu zariadenia atď. V závislosti od vášho obratu alebo marketingových akcií môže byť poplatok za prenájom platobného terminálu až nulový.

Za obstaranie platobného terminálu zaplatíte jednorazový poplatok. Pretože je to váš majetok, musíte to riešiť v rámci vášho účtovníctva a odpisov. Nikto sa vám o platobný terminál nestará, nárok na servis nie je v cene zariadenia. Akékoľvek softwarové aktualizácie je treba objednať a zaplatiť. V prípade reklamácie sa môže stať, že budete až 30 dní bez zariadenia a budete tak krátení o zisk. Nárok nemáte ani na monitoring správneho chodu zariadenia, o poruche sa tak dozviete až pri použití platobného terminálu a nie v dostatočnom časovom predstihu.
Riešením, ktoré ponúka Global Payments, sú takzvané PUSH platby, ktoré fungujú  nasledovne: obchodník vygeneruje platobný príkaz na určitú čiastku (takzvaný platobný link) a zašle ho na e-mailovou adresu svojho zákazníka. Zákazník následne klikne na odkaz v e-maile, ktorý ho presmeruje na zabezpečenú platobnú bránu. Tam uskutoční platbu cez internet (platbu kartou) v zabezpečenom prostredí. Údaje o platobnej karte nie sú nikdy spájané priamo s obchodníkom. Obchodníkovi sa platba pripíše na jeho účet tak isto, ako keby prijal platbu kartou na POS termináli alebo v e-shope. Online platby takouto cestou sa môžu prijímať aj odkiaľkoľvek  zo zahraničia.  
Spoločnosť Global Payments je certifikovaným personalizačným centrom spoločností Visa a Mastercard. Čipové karty pre banky: GP ponúka kompletnú výrobu čipových kariet od A po Z. To znamená od dodania plastových kartičiek cez tvorbu potrebných dát až po finálnu personalizáciu (komunikáciu s online zákazníkmi v reálnom čase) a rozoslanie kariet klientom.