Vytvorte si bránu podľa vašich predstáv

Platobná brána GP webpay môže fungovať dvoma spôsobmi. Buď ako integrovaná do e-shopu, alebo samostatne prostredníctvom Push platieb. Ak dávate prednosť integrácii do vlastného e-shopu, môžete si vyberať z ponuky dostupných pluginov. Ak e-shop ešte nevlastníte, môžete sa na nás obrátiť a radi vám odporučíme partnerského predajcu, ktorý bránu už do e-shopu naimplementuje za vás.

Prečo umožniť svojim zákazníkom platbu kartou?

Zvýšite komfort zákazníkov i svoje tržby

Stále viac ľudí preferuje platbu kartou, pretože je pohodlnejšia, bezpečnejšia a rýchlejšia než akákoľvek iná platobná metóda.

Znížite množstvo vrátených objednávok

Počet vrátených objednávok je pri platbe kartou výrazne nižší ako pri posielaní tovaru na dobierku, čím ušetríte aj s nimi spojené náklady.

Nápomocná brána

Naša platobná brána vám umožní prijímať nielen platobné karty, ale ponúka mnoho ďalších moderných platobných metód vrátane platieb mobilom.

Ako prebieha celý proces platby

Kontrola údajov

Platobná brána overí zadané údaje, ktoré sú vyžadované pre každý typ platby. Ak sú niektoré údaje zadané zákazníkom chybne, hneď ho na ne upozorní, napríklad pri nesprávne zadanom čísle karty alebo jej exspirácie.

Overenie (autorizácia) transakcie

Platobná brána platbu zabezpečeným spôsobom spracuje. To znamená, že pošle detaily transakcie vydavateľovi karty alebo banke, v ktorej má zákazník otvorený účet. Ten platbu overí voči zostatku zákazníka a buď transakciu schváli alebo zamietne. Vydavateľ si tiež môže vyžiadať dodatočné overenie zákazníka, napríklad kódom, ktorý mu zašle SMS správou.

Vygenerovanie pokynov na platbu

Váš e-shop vygeneruje pokyn na platbu, ktorý posunie našej platobnej bráne. Pokyn obsahuje v skratke napríkad menu transakcie, sumu a ďalšie informácie, ktoré platobná brána potrebuje na vykonanie platby.

Zobrazenie brány

Zákazníkovi sa zobrazí platobná brána buď presmerovaním, alebo priamo nad vaším e-shopom. Brána počká na voľbu platobnej metódy, prípadne na zadanie údajov o platobnej karte zákazníkom.

Výsledok transakcie

Platobná brána zákazníkovi zobrazí výsledok transakcie a pošle ho do vášho e-shopu. Transakcia sa v oboch prípadoch zaznamená a uloží.

Reporting a prehľady

K platobnej bráne dostanete zákaznícky portál, v ktorom uvidíte všetky realizované platby cez platobnú bránu pod vaším účtom. V portáli si môžete zobraziť detaily transakcií, prípadne ich exportovať do prehľadov. V portáli je možné nastaviť si určité služby a nastavenia k vašej platobnej bráne.