Global Payments s.r.o.

spoločný podnik medzi spoločnosťou Global Payments Inc. a Erste Group Bank AG (Erste Group), popredný poskytovateľ finančných služieb v strednej a východnej Európe (CEE) s kľúčovým zameraním na akvizíciu a platobné služby v Českej republike, na Slovensku a v Rumunsku


Global Payments s.r.o.

organizačná zložka
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava - Nové Mesto

Technická podpora
Spoločnosť Global Payments ponúka bezplatnú službu technickej podpory, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. K dispozícii je technická a procesná podpora, vrátane otázok týkajúcich sa aplikácií, vybavenia a školení. Operátori nonstop zákazníckej linky sú úctiví a erudovaní a absolvovali rozsiahle školenie v oblasti starostlivosti o zákazníkov a technických znalostí.

Neváhajte sa na nás obrátiť na nonstop zákazníckej linke +421 222 121 212.

Časté otázky

Pokiaľ prejavíte záujem o platobné riešenia od Global Payments, GP má na vybavenie vašej žiadosti 48 hodín. Obchodné oddelenie GP vás v priebehu  tejto doby kontaktuje a dohovorí si s vami osobnú schôdzku. Na schôdzke vám vytvorí ponuku na mieru – podľa vašich preferencií, obratu, počtu transakcií a toho, na akom mieste chcete platobné riešenia využívať (iný typ platobného POS terminálu sa hodí do predajne, iný do reštaurácie a iný do terénu). Na pomoc je tu tiež technik GP, ktorý vie zhodnotiť, aký POS terminál bude najlepším riešením pre miesto, kde ho chcete používať.
Reštart platobného terminálu uskutočníte súčasným stlačením žltého tlačidla a bodky. Obidve tlačidlá treba podržať asi na dve sekundy. Pokiaľ by sa platobný terminál sám nezapol, podržte zelené tlačidlo.
Číslo platobného terminálu sa zobrazuje na displeji platobného terminálu. Ide  o šesťmiestne číslo. Tlačí sa aj na každú účtenku a uzávierku s označením ID zariadenia.
Preplácanie je závislé od nastavenia uzávierky vášho platobného terminálu. Uzávierka systému je v Global Payments stanovená na 22:45. To znamená, že pokiaľ máte nastavenú uzávierku do 22:45 hod., všetky transakcie budú spracované a preplatené v nasledujúcom dni. Pokiaľ máte nastavenú uzávierku na neskôr, všetky transakcie budú spracované a preplatené o deň neskôr, teda až dva dni po uzávierke.
Zavolajte na Call centrum Global Payments. Pripravte si číslo POS terminálu, ktoré nájdete na akejkoľvek staršej účtenke alebo uzávierke, ktorú terminál vytlačil, alebo tiež na displeji platobného terminálu. Číslo POS terminálu zadajte do Omnitrackeru (prípadne TMS) a skontrolujete s operátorom adresu, kde má byť terminál umiestnený. Následne vyskúšajte reštart terminálu. Pokiaľ sa POS terminál nepodarí reštartovať, nadiktujete meno a telefón a ozve sa vám do 120 minút technik, ktorý sa s vami dohodne na termíne opravy platobného terminálu.
Global Payments poskytuje výlučne elektronické výpisy vo formáte PDF (.pdf) alebo Excel (.xlsx), ktoré je možné si stiahnuť v Merchant Portal na adrese https://gpnmerchant.com/mportal, prípadne si tu môžete nastaviť ich zasielanie na e-mail.
Faktúra sa neuhrádza, poplatok EET vám bude automaticky odrátaný z nasledujúcich transakcií platobnými kartami.

Cena za spracovanú transakciu sa skladá z troch častí a toto rozdelenie je požadované legislatívou Európskej Únie:

1. Medzibankový poplatok: Provízia, ktorú získa konkrétna banková inštitúcia, ktorá vydala príslušnú platobnú kartu použitú pri nákupe.

2. Poplatok kartovej spoločnosti: Provízia, ktorú získa konkrétna kartová spoločnosť (napr. VISA alebo Mastercard), u ktorej je platobná karta vedená a ktorá spracovala túto bezhotovostnú platbu.

3. Poplatok dodávateľovi POS terminálu: Slúži na pokrytie nákladov  spojených s platobným terminálom a s poplatkami, ktoré sú rozdelené medzi bankové inštitúcie a ostatné spoločnosti, zúčastňujúce sa na sprostredkovaní konkrétnej platobnej transakcie, vrátane pripísania platby na váš účet ako obchodníka. Všetky tieto 3 typy poplatkov vyberá od obchodníka dodávateľ platobného riešenia (POS terminálu), ale iba ten tretí si ponecháva na pokrytie svojich nákladov a svojej marže. Prvé dva poplatky odvádza dodávateľ platobného riešenia v plnej výške vydavateľskej banke a kartovej spoločnosti. Finálne výšky poplatku stanovuje Global Payments individuálne pre každého jednotlivého obchodníka používajúceho platobný terminál.

Nemusíte. Môžete si vybrať akéhokoľvek poskytovateľa na trhu. Terminál aj webová platobná brána sú na bankovom účtu nezávislé. Iba pokiaľ je poskytovateľom platobného terminálu/webovej platobnej brány samotná banka, je vo väčšine prípadov požadované mať tu aj bankový účet a niekedy aj ďalšie služby, ktoré môžu stáť až desiatky euro mesačne navyše. Nikto by vás k tomu ale nemal nútiť.

Za prenajatý platobný terminál platíte pravidelne každý mesiac fixnú čiastku. Neriešite majetok v účtovníctve a odpisy. Výhodou prenájmu je jeho okamžitá výmena pri poruche. Mesačný  poplatok za prenájom zahŕňa aj možnosť využívať oddelenie zákazníckej podpory nonstop, aktualizácie softwaru,  monitoring správneho chodu zariadenia atď. V závislosti od vášho obratu alebo marketingových akcií môže byť poplatok za prenájom platobného terminálu až nulový.

Za obstaranie platobného terminálu zaplatíte jednorazový poplatok. Pretože je to váš majetok, musíte to riešiť v rámci vášho účtovníctva a odpisov. Nikto sa vám o platobný terminál nestará, nárok na servis nie je v cene zariadenia. Akékoľvek softwarové aktualizácie je treba objednať a zaplatiť. V prípade reklamácie sa môže stať, že budete až 30 dní bez zariadenia a budete tak krátení o zisk. Nárok nemáte ani na monitoring správneho chodu zariadenia, o poruche sa tak dozviete až pri použití platobného terminálu a nie v dostatočnom časovom predstihu.

Riešením, ktoré ponúka Global Payments, sú takzvané PUSH platby, ktoré fungujú  nasledovne: obchodník vygeneruje platobný príkaz na určitú čiastku (takzvaný platobný link) a zašle ho na e-mailovou adresu svojho zákazníka. Zákazník následne klikne na odkaz v e-maile, ktorý ho presmeruje na zabezpečenú platobnú bránu. Tam uskutoční platbu cez internet (platbu kartou) v zabezpečenom prostredí. Údaje o platobnej karte nie sú nikdy spájané priamo s obchodníkom. Obchodníkovi sa platba pripíše na jeho účet tak isto, ako keby prijal platbu kartou na POS termináli alebo v e-shope. Online platby takouto cestou sa môžu prijímať aj odkiaľkoľvek  zo zahraničia.  
Spoločnosť Global Payments je certifikovaným personalizačným centrom spoločností Visa a Mastercard. Čipové karty pre banky: GP ponúka kompletnú výrobu čipových kariet od A po Z. To znamená od dodania plastových kartičiek cez tvorbu potrebných dát až po finálnu personalizáciu (komunikáciu s online zákazníkmi v reálnom čase) a rozoslanie kariet klientom.

Hľadáte niečo iné?

Global Payments vie ponúknuť presne to, čo potrebujete pre svoje podnikanie. Širokú škálu platobných riešení, teda rôzne typy platobných terminálov i platby on-line firma sama vyvíja. Zákazníci majú všetky technologické novinky k dispozícii ako prví.