Plus pre vás aj váš terminál

So službou Service+ od spoločnosti Global Payments sa nemusíte starať o svoje platobné terminály. Zabezpečte si ich a získajte navyše návštevu technika raz ročne v cene.

 

Zabezpečte sa proti nepríjemným výdavkom

V prípade poškodenia, straty alebo krádeže platobného terminálu, ktorý od nás máte zapožičaný, vás môžu čakať nepríjemné výdavky, ktoré sú s jeho náhradou späté. So službou Service+ sa im ale ľahko vyhnete. Objednajte si zabezpečenie terminálu a získajte navyše ako bonus možnosť zavolať si technika spoločnosti Global Payments, ktorý vám na vašu žiadosť vymení starší terminál za nový (napr. ak máte terminál s pevným pripojením k sieti a potrebujete terminál s Wi-Fi pripojením). Bez ďalších nákladov. Každý rok.

V čom je služba Service+ výhodná?

Ochránite terminály, ktoré máte od Global Payments.

Služba kryje náklady za krádež, stratu alebo poškodenie.

Vzťahuje sa aj na prípady poškodenia vašimi zamestnancami.

Jedna bezplatná návšteva technika ročne v cene.

Výmena poškodeného terminálu najneskôr do 2 dní.

Žiadne ďalšie náklady na výmenu terminálu.

...ale čo moje podnikateľské poistenie

Poistenie je pre firmy rozumným opatrením. Ale vzťahuje sa vaše poistenie na osobnú nedbalosť? Kryje vaše poistenie škody aj krádeže a straty našich terminálov? A vzťahuje sa vaše poistenie aj na náš poplatok 600 EUR, ktorý v takýchto prípadoch musíte zaplatiť? Nie vždy to tak je - alebo sú s ním späté ďalšie poplatky. S našou doplnkovou službou Service+ sú všetky tieto náklady zahrnuté v jednom mesačnom poplatku. Ročne môžete nahlásiť až dve poistné udalosti, krádeže alebo straty. A celý proces je vybavený rýchlo a jednoducho bez tretej strany, ako je poisťovňa.

Väčšia bezpečnosť pre všetky vaše terminály

Chráňte všetky vaše terminály už za 5 EUR mesačne (obchodné miesta s maximálne 2 terminálmi), 10 EUR mesačne (obchodné miesta s maximálne 4 terminálmi) a prevádzky s 5 a viac terminálmi len za 15 EUR mesačne.

Najčastejšie otázky a odpovede

Vďaka službe Service+ si ušetríte 600 EUR na nákladoch, ktoré by ste bez tejto doplnkovej služby museli zaplatiť v prípade krádeže, poškodenia alebo straty terminálov. Navyše si môžete raz ročne nechať zavolať technika, ktorý vám na vašu žiadosť vymení starší terminál za nový (napr. ak máte terminál s pevným pripojením k sieti a potrebujete terminál s Wi-Fi pripojením). Bez ďalších nákladov. Každý rok.

Mesačný poplatok za službu závisí od počtu vašich terminálov:

  • Až 2 terminály: 5 € mesačne
  • Až 4 terminály: 10 € mesačne
  • 5 a viac terminálov: 15 € mesačne

Ceny sú uvedené bez DPH a platia pre jedno obchodné miesto. K cenám sa pripočíta 20% DPH.

Veľmi časté prípady poškodenia sa vyskytujú v súvislosti s kvapalinami, napríklad pokiaľ terminál nie je dostatočne chránený proti vode. Opakovane však dochádza aj k poškodeniu spôsobenému zákazníkmi.

My zaistíme, aby vaše terminály fungovali. Zároveň ste ale vy zodpovední za to, že terminály budú správne používané a že ich nevystavíte pôsobeniu kvapalín. V takých prípadoch alebo v prípade straty či odcudzenia terminálov je potrebné uhradiť spoločnosti Global Payments poplatok vo výške 600 EUR. To platí aj pre škody spôsobené tretími stranami alebo vašimi zamestnancami. Služba Service+ je ideálna práve pre takéto situácie. A nepotrebujete na to žiadne tretie strany, ako je vaša poisťovňa. Stačí nám napísať správu a čoskoro obdržíte svoj nový terminál.

Podnikateľské poistenie má pre vašu spoločnosť zmysel. Viete však, či toto poistenie chráni aj zariadenia, ktoré poskytujeme, ako sú vaše platobné terminály, proti poškodeniu, strate a krádeži? Vzťahuje sa vaše poistenie aj na zmluvne dohodnuté sankcie, ktoré sú splatné v prípade straty alebo poškodenia terminálov? Nie vždy to tak je! Alebo sú kryté iba ich časti, ktoré sú spoplatnené ďalšími poplatkami.

Áno, môžete chrániť všetky platobné terminály, ktoré máte od Global Payments. Pokiaľ vo vašej spoločnosti používate mnoho terminálov, platí pre vás variant s 5 a viac terminálmi, kedy získate ochranu pre neobmedzený počet terminálov na danom obchodnom mieste (lokalite). Pokiaľ dôjde k odcudzeniu alebo poškodeniu dvoch terminálov naraz alebo ak stratíte dva terminály naraz, je táto škoda krytá.

Vo variante s ochranou maximálne 4 terminálov sú chránené aj 4 terminály. Pokiaľ dôjde k odcudzeniu 4 terminálov súčasne, sú tieto 4 terminály chránené.

Nahlásiť môžete až 2 škody ročne.

Služba Service+ je spojená s POS terminálmi, ktoré vám poskytuje spoločnosť Global Payments. Reklamácie môžete nahlásiť priamo na náš kontakt [email protected].

Akonáhle bude vaša reklamácia nami potvrdená, spoločnosť Global Payments vám poskytne nový terminál a vy nebudete musieť platiť pokutu za poškodený terminál.

Ak si neželáte pokračovať v používaní služby Service+, musíte nám zaslať výpoveď. Od nás potom obdržíte potvrdenie o zrušení e-mailom. Platnosť služby Service+ skončí posledným dňom aktuálneho mesiaca, za ktorý ste už zaplatili. Vaše platobné terminály zostanú až do tohto okamihu chránené.

Po uplynutí tejto doby začnú opäť platiť podmienky uvedené na webových stránkach v sekcii Podpora - Dôležité dokumenty.