Pojištění terminálu

Predchádzajte riziku nehody včas

  • Jediné poistenie na trhu zamerané priamo na platobné terminály a systémy
  • Stanovuje sa na dobu neurčitú a pokryje skutočnú výšku škody
  • Mesačná platba - automatické inkaso
  • Poisťuje sa vždy jedna prevádzka (viac prevádzok = viac poistných zmlúv)
  • Poistené sú všetky terminály a platobné systémy na prevádzke
  • Je možné uplatniť si až dve škodové udalosti za rok (poistenie sa nevzťahuje na záručné opravy, škrabance, úmyselné a hrubé nedbanlivé zaobchádzanie)

Hlavné výhody poistenia terminálu

Prvý mesiac je poistenie úplne ZDARMA

Nehrozí vám zmluvná pokuta za poškodenie, stratu alebo krádež terminálu

Pomoc podnikateľovi v prípade neočakávanej udalosti (elektrikár, inštalatér, zámočník, stráženie objektu)

Nadštandardná IT asistencia vrátane obnovy dát

Poistenie pokrýva celú škodu - neplatíte spoluúčasť

ZDARMA poradenstvo v oblasti optimalizácie vašich doterajších poistiek