Dodržiavanie bezpečnostných štandardov PCI DSS

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) je súbor postupov pre zaobchádzanie s citlivými kartovými údajmi tým najbezpečnejším spôsobom.

DCC Rozpoznání karet

Pravidlá platia pre každého

Každý, kto ukladá, procesuje a odovzdáva kartové údaje, či už sú to obchodníci, banky, "acquiringové" spoločnosti, akou je napríklad Global Payments alebo dodávatelia týchto služieb, musia tieto pravidlá dodržiavať.

Prečo ísť na školenie pre audit PCI DSS?

Platobná karta obsahuje mnoho citlivých údajov, ktoré je potrebné chrániť pred odcudzením alebo zneužitím. Základným pravidlom je neuchovávať žiadne údaje z platobných kariet alebo účtenky obsahujúce údaje.

DCC Rozpoznání karet